Over ons

Op de Ugoclooster in Bolsward is onze boerderij gelegen. Wij zijn de vierde generatie die hier mag boeren. Henk Brandsma, wijlen mijn vader, heeft voor zijn tijd nieuwe, onbekende wegen weten te bewandelen door het bedrijf om te zetten naar biologisch dynamische bedrijfsvoering.

 

 

IMG_2754

In 2013 heb ik het stokje van mijn vader overgenomen en nu woon ik samen met mijn gezin op de boerderij.

We proberen dagelijks met liefde en aandacht zorg te dragen voor onze koeien en schapen.

Koeien en schapen

We hebben ongeveer 65 melkkoeien en 25 stuks jongvee. Daarnaast hebben we een kleine schaapkudde van rond de twintig schapen. De koeien staan zo lang mogelijk - meestal van april tot en met november - in de wei.

Per koe hebben we ongeveer 1 hectare kruidenrijk grasland, zodat we zoveel mogelijk van eigen land kunnen voeren.

Melken en beweiding

Sinds 2006 hebben wij een melkrobot, waardoor koeien zelf kunnen bepalen wanneer ze gemolken worden. Sinds 2021 hebben we een tweede melkrobot. Het melken gaat 24 uur per dag door. We werken met zogenaamde ABC-beweiding en 'stripgrazen'.  Als de koe gemolken is kan ze naar buiten en gaat ze door een selectiepoort. Afhankelijk van het tijdstip laat de poort haar naar weiland A, B of C gaan. Van 5 tot 13 uur worden de koeien naar A gestuurd, van 13 tot 21 uur naar B en van 21 tot 5 uur naar C. In elk weiland geven we de koeien een 'strip' met gras waar ze kunnen grazen. Als deze 'strip' kaalgevreten is gaan de koeien vanzelf terug naar de stal om óf eerst gemolken te worden, óf direct door te gaan naar het volgende weiland.

Voer

Onze weides zijn zeer gras- en kruidenrijk. We hebben meer dan 100 verschillende plantensoorten. Dit is belangrijk voor de gezondheid van de koe, voor de biodiversiteit en voor de bodem. Een belangrijke rol is weggelegd voor klaver, omdat het eiwitten bevat voor de koeien en omdat het stikstof bindt, wat belangrijk is voor het bodemleven.
Verder krijgen de koeien krachtvoer tijdens het melken. Zo krijgen ze extra vitaminen en mineralen binnen.

picture-1600