Natuur- en weidevogelbeheer

De natuur speelt een belangrijke rol op Brandsma’s Pleats. We genieten niet alleen van koeien en schapen, maar ook van de vele weidevogels en hazen in het land. Op 25 ha passen we uitgesteld maaibeheer toe, waar de weidevogels de tijd krijgen om hun jongen groot te brengen. Sinds 2015 is er een plas dras op het bedrijf, hier komen erg veel weidevogels op af. In 2016 hadden we hier 9 nesten van kievieten, grutto en tureluur. 

Documentaire op Omroep Fryslân

Bekijk: FryslânDOK ‘De bodem bereikt’: “Biologisch eten moet mainstream worden”